Skip LoginSkip ORGANIZACJASkip Main MenuSkip PROBLEM Z PLIKAMISkip Course categories

Course categories


Course categories

ANKIETY 
 ANKIETA OCENY PROWADZENIA ZAJĘĆ
ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 
 HARMONOGRAM SESJI
 INFORMATORY O EGZAMINACH OKE
 PLANY ZAJĘĆ
 SIATKI GODZIN
 PODSTAWY PROGRAMOWE
TECHNIK INFORMATYK 
 E.13 - EGZAMIN
 E.12 - EGZAMIN
 ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH
 ADMINISTRACJA SIECIOWYMI SYST. OPERACYJNYMI
 DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ
 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZAWODZIE
 JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH
 PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SIECI KOMPUTEROWYCH
 SIECI KOMPUTEROWE
 SYSTEMY BAZ DANYCH
 SYSTEMY OPERACYJNE
 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
 WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 EGZAMINY OKE
 ERGONOMIA W PROCESIE PRACY
 JĘZYK OBCY ZAWODOWY
 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
 PODSTAWY PRAWA PRACY
 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY
 USTALENIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW
 ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM BEZP. I HIGIENY PRACY
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNEJ 
 ELEMENTY ANATOMII I PATOLOGII CZŁOWIEKA
 JĘZYK MIGOWY PODSTAWY
 JĘZYK OBCY W POMOCY SPOŁECZNEJ
 OPIEKA I PIELĘGNACJA CZŁOWIEKA
 ORGANIZACJA WSPARCIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 TERAPIA ZAJĘCIOWA I AKTYWIZACJA
 UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZE
 WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - PRAKTYKA ZAWODOWA
FOTOGALERIA 
 TECHNIK BHP
 ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 TECHNIK INFORMATYK
OPIEKUN MEDYCZNY 
 Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach grupy MEDYCZNO SPOŁECZNEJ
 Organizacja pracy małych zespołów
 Kompetencje personalne i społeczne
 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 Język migowy
 Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 Zarys psychologii i socjologii
 Zdrowie publiczne
KOWEZIU 
 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielnąThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
TECHNIK ADMINISTRACJI 

Skip DIDASKO NA FACEBOOKU

DIDASKO NA FACEBOOKU

FACEBOOK
Skip DIDASKO W PRASIE

DIDASKO W PRASIE


Artykuł z dnia 05.10.2012 r.
[1] [2] [3] [4]

Artykuł z dnia 26.09.2012 r.
Skip DIDASKO

DIDASKO

ZAKŁAD USŁUG SZKOLENIOWYCH DIDASKO
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 Today Friday, 2 December 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip Latest News

Latest News

  • 21 Sep, 10:09
    Piotr Ciechanowicz
    NOWY ROK SZKOLNY 2012/2013 ROZPOCZĘTY more...


Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Wednesday, 30 November 2022, 11:53 AM

Nothing new since your last login