Courses 
E.13 - EGZAMIN
E.12 - EGZAMIN
ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH
ADMINISTRACJA SIECIOWYMI SYST. OPERACYJNYMI
DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZAWODZIE
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH
PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SIECI KOMPUTEROWYCH
SIECI KOMPUTEROWE
SYSTEMY BAZ DANYCH
SYSTEMY OPERACYJNE
URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE