OPIEKUN MEDYCZNY

Courses 
Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach grupy MEDYCZNO SPOŁECZNEJ
Organizacja pracy małych zespołów
Kompetencje personalne i społeczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
Język migowy
Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
Zarys psychologii i socjologii
Zdrowie publiczne